du novembre 20, 2022

Video “Wat si Kannerrechter?” (RTL Lëtzebuerg)

Wat ass d'Kannerrechtskonventioun a wat si Kannerrechter? Dës an nach weider Froe ginn am Video a kannergerechter Sprooch erkläert. Dëse Video gouf am Kader vum Weltkannerdag, den 20. November 2022, vu RTL Lëtzebuerg publizéiert.  lire la suite

Domaine:

du novembre 15, 2022

Videoanimatioun “Mir all hu Rechter”

D’Videoanimatioun “Mir all hu Rechter!” sensibiliséiert Kanner vun 3 bis 6 op hir Rechter. Zesumme mam Liz a Leepa entdecken d‘Kanner d’Rechter vun der Kannerrechtskonventioun (duerch Geschichten, Animatiounen a Gesang). Dës lëtzebuergesch Versioun gouf realiséiert mat…lire la suite

Domaine:

du

Child rights and why they matter

This short course will transform and/or refresh your understanding of child rights and a child rights approach, introduce you to UNICEF’s mandate as it relates to child rights, and inspire you to apply a child rights…lire la suite

Domaine:

du mai 3, 2021

Kinderarbeit: Anas Geschichte

Länge: 1:15 min Dieses Video kann unabhängig oder im Rahmen des Arbeitsheftes über Kinderarbeit gezeigt werden. Für Kinder ab 8 Jahren. Klicken Sie bitte auf "Téléchargez" um das Video anzusehen. Bei Fragen melden Sie sich gerne…lire la suite

Domaine:

du

Child labour: Anas’ story

Length: 1:15 min This video can be shown independently or as part of an activity in the activity booklet about child labour. Click on "Téléchargez" to view this video. If you have any questions please do…lire la suite

Domaine:

du

Kinderarbeit: Clements Geschichte

Länge: 1:45 min Dieses Video kann unabhängig oder im Rahmen des Arbeitsheftes über Kinderarbeit gezeigt werden. Für Kinder ab 8 Jahren. Klicken Sie bitte auf “Téléchargez” um das Video anzusehen. Bei Fragen melden Sie sich gerne…lire la suite

Domaine:

du

Child labour: Clement’s story

Length: 1:45 min. This video can be shown independently or as part of an activity in our activity booklet about child labour. For children 8 years and older. Click on “Téléchargez” to view this video. If…lire la suite

Domaine: