Appel de fonds d'urgence du juin 28, 2024

Klimakris

Eng global Erausfuerderung De Klimawandel ass e Phänomen mat katastrophale Follgen, dat eis all betrëfft an zu laangen Dréchenten, extremen Hëtztwellen, heftege Stierm an Iwwerschwemmunge féiert. Och an Europa kënnt et ëmmer méi oft zu onkontrolléierbare…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du juin 27, 2024

Climate Crisis

A global challenge  Climate change has devastating consequences that affect us all, leading to prolonged droughts, extreme heatwaves, violent storms, and recurrent floods. In Europe, wildfires and uncontrollable floods are increasingly common, highlighting the worldwide impact…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du

Crise climatique

Un défi global  Le changement climatique est un phénomène aux conséquences désastreuses qui nous affecte tous, entraînant des périodes prolongées de sécheresse, des vagues de chaleur extrêmes et des tempêtes violentes et des inondations récurrentes. En…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du mai 24, 2024

Staat Palästina

Wann Albdreem wouer ginn  Ëmmer rëm ginn d’Leit an der Gazasträif verdriwwen. Réischt viru Kuerzem gouf eng Militäroffensiv an der Stad Rafah gestart, wou méi wéi 1,2 Millioune Palästinenser, d’Hallschent dovu Kanner, verzweifelt Schutz gesicht hunn.…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du

État de Palestine

Quand les cauchemars deviennent réalité Les habitants de la bande de Gaza sont sans cesse déplacés. Tout récemment, une offensive militaire a été lancée dans la ville de Rafah, où plus de 1,2 million de Palestiniens,…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du

State of Palestine

When nightmares come true  People in the Gaza Strip are being displaced again and again. Just recently, a military offensive was launched in the city of Rafah, where more than 1,2 million Palestinians, half of them…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du avril 22, 2024

Katastrophal Ëmstänn an Haiti

Gewalt a Chaos regéieren d’Haaptstad Am Laf vun den éischte Méint vun dësem Joer huet sech d’Situatioun vun de Kanner zu Port-au-Prince, der Haaptstad vun Haiti, dramatesch verschlechtert. D’Land war scho säit Laangem vu politescher Instabilitéit,…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du

Conditions catastrophiques en Haïti

La capitale s'enfonce dans la violence et le chaos Au cours des premiers mois de cette année, la situation des enfants de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, s'est détériorée de manière dramatique. Le pays était déjà marqué…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du

Terrible conditions in Haiti

Violence and chaos engulf the capital In the first few months of this year, the situation for children in Port-au-Prince, Haiti's capital, has deteriorated dramatically. The country was already marked by political instability, crushing poverty and…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du février 12, 2024

Krich an der Ukrain

D’Gewalt an d‘Angscht kenne keen Enn  Déi lescht zwee Joer ware fir d’Kanner aus der Ukrain vun Zerstéierung, Verdreiwung, Gewalt souwéi Trennung a Verloscht vun hire Famillen a Frënn gepräägt. Si hate kee sécheren Zougang zur…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du

Guerre en Ukraine

Pas de fin à la violence et à la peur  Pour les enfants d'Ukraine, ces deux dernières années ont été marquées par la destruction, le déplacement, la violence ainsi que la séparation et la perte de…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du juin 28, 2023

Humanitär Urgencen

A Konflikt- oder Katastrophesituatioune sinn et ëmmer d’Kanner, déi am meeschte leiden. Wärend Urgencen an humanitäre Krise sinn si besonnesch ufälleg fir Krankheeten, Ënnerernärung a Gewalt. Am schwéiersten hunn et déi Kanner, déi a Konfliktregioune liewen.…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du

Humanitarian emergencies

In the context of conflict or disaster, children are the ones who suffer most. During emergencies and in humanitarian crises, they are particularly vulnerable to disease, malnutrition and violence. Children living in conflict zones are the…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du juin 27, 2023

Urgences humanitaires

Dans un contexte de conflit ou de catastrophe, les enfants sont ceux qui souffrent le plus. Lors des situations d’urgence et dans les contextes humanitaires, ils sont particulièrement vulnérables aux maladies, à la malnutrition et à…lire la suite

Appel de fonds d'urgence du mai 25, 2023

War in Ukraine

No end in sight to the violence and fear For the children of Ukraine, the last two years have been marked by destruction, displacement, violence as well as separation and loss of family and friends. They…lire la suite